[INFRA] 2020년 하반기 

      신입&경력 정규직 모집

   


* 근무시간 주 5일(월~금) 9시~18시30분* 업무 인바운드 외근없는 100% 내근직 

          SNS 대출신청자 대상 상담

* 급여 기본급 250만원 + 인센티브 별도

         최소평균 300만원
*회사 장점 3층짜리 건물 근무환경 복지 최상

               팀장님들께서 코칭해드려서 신입분들도 근무 수월 
               관리자 승진기회
               연도대상 / 해외여행 
               육아 경조사 지원 (정사원이상지원)

*지원방법 온라인 또는 문자지원
문자 지원시 

(의정부 지원 성함 나이 성별 간단경력 주소지 작성후

010-2068-3562 번호로 보내 주시기 바랍니다.)